Image_introIn 2000 startte ik mijn eigen bedrijf te Destelbergen. Aanvankelijk werkte ik alleen. Door het grote succes konden uitbreidingen in personeel en mechanisatie niet uitblijven. Momenteel behoren we tot één van de betere gemechaniseerde bedrijven. In het jaar 2002 verhuisden we naar een nieuwe locatie te Zwijnaarde. Omdat ook deze locatie te klein geworden is, namen we in juli 2007 onze nieuwe loods en opslagruimte in gebruik.

Wegens de groei van het bedrijf hebben we beslist de eenmanszaak om te vormen tot een BVBA.

Onze specialisaties

 • tuinaanleg en onderhoud
 • snoeien van bomen, struiken en hagen
 • aanleg van gazons
 • grondwerken
 • afsluitingen in hout, beton en alle soorten draad
 • opritten en parkings in alle soorten klinkers, kasseien, natuursteen en tegels
 • maaien van gazons
 • verhakselen van snoeihout
 • beplantingswerken
 • leveren van teelaarde, compost, boomschors, grint, dolomiet, bomen, planten en graszoden
 • privé, industrie en openbare werken
 • vijvers
 • ontwerp en studie
 • sneeuwruimen

Wij maken gratis een offerte !

Wij staan altijd open voor nieuwe medewerkers. Aarzel zeker niet om contact op te nemen voor een vrije sollicitatie. Dit kan op de jobs pagina.

Onze machines

Onze realisaties

Sierteelt Hogent – met Pieter Van Hende

Van aannemersleed tot sneeuwruimen

Artikel Groencontact
Augustus/september 2013, Meer dan ‘tuinwerk’

De nieuwe tuinaannemer gaat voor heel wat meer dan alleen maar aanleggen en onderhouden van groene ruimten. Pieter Van Hende bewijst het met services die gaan van reduceren van ‘afvalstromen’ tot en met het ruimen van sneeuw. 

Natuurlijk is tuinaanleg en -onderhoud hoofdzaak voor tuinaannemer Van Hende, hij zou zich anders niet tuinaannemer noemen. Zijn specialiteit privétuinen. Overheidsopdrachten liggen hem minder. “Bij privéopdrachten sta je dichter bij de klant en krijg je voortdurende feedback. Tevreden klanten zorgen bovendien voor gratis mond aan mond reclame en garanderen zo werkzekerheid voor het bedrijf “. Over opdrachten van overheden geen slecht woord in het betoog van Pieter. Toch laat hij verstaan dat zijn bedrijf niet afhankelijk wil zijn van aanbestedingsprocedures inzake onderhoud waarbij de laagste inschrijver de opdracht binnenrijft voor opdrachten die in regel tot drie jaar verlengd worden. “Als klein bedrijf kun je je daar niet afhankelijk van maken. Je personeelsbestand moet er zich op afstemmen en wat dan als je na drie jaar geen opdrachtverlenging krijgt? Bovendien wil ik mijn personeel verscheidenheid in werk aanbieden. Grote opdrachten waarbij tot drie maanden lang alleen maar hagen moeten geknipt worden, doe ik hen niet aan”. Pieter wil trouwens, net als zoveel andere groenaannemers zijn bedrijf bewust klein houden. Op dit ogenblik en volgens hem hopelijk nog erg lang, werkt hij (slechts) met vier personeelsleden, waarbij het zelf (vanzelfsprekend) ook steeds op de werven is. Vanuit dit zelf meewerken, kent hij -letterlijk en figuurlijk- ook de pijnpunten van het beroep.

Machines drukken kosten

Vanuit de bekommernis voor zijn personeel en het niet nodeloos willen belasten van zijn eigen ruggenwervels besloot Pieter al snel na het opstarten van zijn bedrijf tot een maximale mechanisering. Machines als minigraver en mechanische kruiwagens namen daarbij heel wat schep- en schopwerk over van mankracht. Er volgden nog meer investeringen in hardware met motor; ook omdat ze vaak leiden tot een efficiënter en economischer uitvoeren van werk. Tijdwinst is daarbij een voor de hand liggend uitgangspunt. Met de regelgeving betreffende duurzaam materialenbeheer komt daar ook aandacht voor het voorkomen van afval bij. “Waar u in Vlaanderen ook graaft of spit altijd zitten er wel keien of stenen in de grond. Vroeger voerden we die vrachtwagens vol weg en voerden in de plaats nieuwe teelaarde aan. Door de aanschaf van een zeef, kunnen we de grond ter plaatse houden en hebben we nog slechts een kleine fractie keien of bouwpuin af te voeren” licht Pieter toe. Dat hij daarmee ingewikkelde administratieve procedures voorkomt voor verplaatsen van grondmassa’s, inluis verkrijgen van vergunningen en keuringsattesten, maar ook hoge stortkosten vermijd en bijgevolg de prijs drukt voor zijn opdrachtgevers vind hij een handige meenemer.

Groenafval op werven weet hij evenzeer te decimeren. Een groenshredder versnippert groenresten van klein tot groot. “Op grotere werven en vooral in projecten waar we gaan voor renovatie van groot groen doen we dat in combinatie met de snoei- en velwerken. Daar waar we middels vaste contracten vaker door de tuin- of groenpoorten komen en er ruimte is om groenafval een tijd lang op te sparen gaan we een of enkele keren per jaar langs om alles door de vijzels van de shredder te verkleinen”. Resultaat: er wordt heel wat meer op een vrachtwagen geladen en kosten gespaard, terwijl milieu en omgeving winnen aan mindere uitstoot van verbrandingsgassen, impact op verkeer en veiligheid.

Gangmaker voor sneeuwruimen

Hoewel oorspronkelijk bedoeld voor exclusief gebruik in eigen bedrijf, weten andere aannemers en groenverantwoordelijken van overheidsdiensten Pieter te vinden voor zijn machines. Hij helpt hen graag verder, kwestie van de zorg voor groen in de beste orde te laten velopen en de naam en faam van groenwerkers in het algemeen te versterken. Louter machineverhuur doet hij echter niet. Daar zijn de machines hem te dierbaar voor; alleen wie de mankracht erbij neemt kan er beroep op doen en dat voor zover het in eigen regio is. Dat zijn ‘huurders’ na verloop van tijd overschakelen op het zelf machines aanschaffen stoort hem niet. Integendeel. Zijn core business blijft tuinaanleg en onderhoud, maar dat hij gangmaker is in deze manie van werken bevalt hem wel.

Jaren geleden was Pieter ook gangmaker voor sneeuwruimen, als winterwerk voor tuinaannemers. “Het is een periode dat onze machines stil staan en dat terwijl er grote vraag is voor het ruimen van sneeuw op toegangswegen en parkings van zowel bedrijventerreinen, grootwarenhuizen als overheidsgebouwen”. Ondertussen al vijf jaar lang staat Pieter elke winter paraat om ijzel en sneeuw te ruimen, zout te strooien en/of door pekel voet- en fietspaden, wegen en parkings berijdbaar te maken of te houden. “Het is en blijft kleinschalig, omdat ik vind dat je daar geen personeel mee mag belasten. Het is zwaar werk en vraagt 7 op 7, 24 op 24 uur beschikbaarheid, Kerst en Nieuwjaar inbegrepen”. Hij beperkt het engagement van zijn bedrijf daarom tot eigen inzet en die van slechts één enkele vaste kracht. Voor het bewaken van de toegankelijkheid van deze terreinen van midden november tot einde maart, werkt Pieter via opdrachten aan een forfaitair bedrag en/of betaling van afzonderlijke prestaties.

Groenwerk kleurt wit

Een groeiend aantal groenvoorzieners biedt ondertussen dezelfde service aan en houdt zo onder andere bulldozer, graafmachine en tractor ook in de winter actief, terwijl ze een eigen, extra inkomen genereren. Voor de contractanten, gemeentebesturen incluis, heeft het beroep doen op aanbod zoals dit als grote voordeel dat ze geen ploegen (duur) stand-by moeten houden en niet moeten investeren in machines en gereedschap dat slechts enkele maanden per jaar wordt gebruikt. Zij het dat sommige onder hen, met grotere overheidsdiensten op kop, toch kiezen voor het zelf aanschaffen van de uitrusting en het nodige zout en alleen maar mankracht inhuren.

Vrees voor zoutgebrek hoeft trouwens geen argument te zijn voor het niet beroep doen op de sneeuwruimende groenwerkers. Als ze in hun engagement even ver gaan als Pieter nemen ze desgewenst een zoutgarantie op in hun contract.

Tekst
Marc Verachtertmarc.verachtert@outworld.be